KADINDAKİ CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Kadındaki Cinsel İşlev Bozuklukları

  1. CİNSEL İSTEK VE  UYARILMA BOZUKLUĞU
  2. CİNSEL TİKSİNTİ  BOZUKLUĞU
  3. ORGAZM BOZUKLUĞU
  4. CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI  (VAJİNİSMUS, DİSPARONİ)
  5. GENEL TIBBİ DURUMA BAĞLI CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI 1- CİNSEL İSTEK VE  UYARILMA BOZUKLUĞU

Genelde kadınlarda, erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Cinsel istekte azalma, cinsel düşünce ve fantezilerin, cinsel birleşme ve orgazma ulaşma sıklığının azlığı yada yokluğu, cinsel bir etkinliği başlatma, katılma veya cevap verme motivasyonunun yetersizliği olarak tanımlanır. Nedeni çoğunlukla psikolojiktir. Psikolojik nedenlere bağlıdır. Cinselliğin yasaklandığı, tutucu toplum ve kültürlerde sık görülür. Küçük yaşlarda başlayan ailesel ve toplumsal baskıların sonucu olarak cinsel güdülerinde bastırılması ile kadın cinselliğe hatta kendi bedenine bile yabancılaşabilir. Tek tedavisi cinsel terapidir. Önceleri sorun yokken sonradan ortaya çıkan cinsel istek azlığına; Geçirilen kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, emzirme dönemi, menopoz, depresyon ve eşle olan uyum sorunları ve çatışmalar, cinsel travma ve şiddet görme neden sayılabilir.

Psikoterapi ile sorun tamamen düzelir.

2- CİNSEL TİKSİNTİ BOZUKLUĞU

Cinsel ilişki kurmaktan sürekli ve aşın biçimde tiksinti duyma ve bu nedenle cinsellikten kaçınmaktır. Diğer cinsel işlev bozukluklarına göre daha az görülebilir.

Sorun Psikoterapi ile tamamen ortadan kalkar.

3- ORGAZM BOZUKLUĞU

Yeterli cinsel uyarıya rağmen çoğunlukla veya sıklıkla orgazmın yaşanmaması veya çok güçlükle ulaşılabilmesidir. Kadınların yaklaşık üçte biri çeşitli derecelerde orgazm sorunları yaşamaktadırlar. En önemli psikolojik nedenleri arasında tutucu değer yargılan, suçluluk duygulan, cinsel travmalar, yetersiz ve yanlış bilgiler, eşle olan güncel veya duygusal iletişim bozuklukları, yetersiz ön sevişme ve cinsel uyarılma, eşteki erken boşalma veya ereksiyon güçlüğü sayılabilir. Kadında orgazm bozukluğu bazı nedenlerden dolayı sonradan da ortaya çıkabilir. Eşler arasındaki uyumsuzluk, evlilik içi çatışma, cinsel travma, çeşitli jinekolojik ve sistemik hastalıklar kullanılan ilaçlar, alkol, uyuşturucu madde kullanımı, depresyon, menopoz, yaşlılık ve diğer cinsel işlev bozuklukları... gibi

Sorun Psikoterapi ile tamamen düzelir.

4- CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI  (DİSPARONİ, VAJİNİSMUS)

DİSPARONİ (Ağrılı cinsel ilişki)

Cinsel ilişki sırasında devamlı ve tekrarlayan dönemlerde ağrı olmasıdır.Vajinal enfeksiyon, yaşa bağlı vajinal hücre kaybı gibi nedenlerle olabileceği gibi psikolojik faktörlerle de gelişebilir. Vajinismusun hafif formu olarak düşünülebilir.

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel İstek Azlığı : %27.33
Uyarılma Bozukluğu : %18
Orgazm Bozukluğu : %25
Disparoni-Vajinismus : %11

Cinsel İşlev Bozuklukları Psikolojik Nedenleri 
1- Erken çocukluk dönemine ait bilinç altı çatışmalar, travmatik yaşantılar
2- Çocukluk ve ergenlik dönemlerine ait psiko-seksüel gelişim dönemlerindeki aksak-lıklar.
3- Yanlış, yetersiz ev eksik öğrenilmiş bilgiler(Cinsel Mitler)
4- Cinsellikle ilgili abartılı beklentiler
5- Geleneksel katı ve tutucu yetiştirilme tarzı
6- Utanma, ayıp, günah, suçluluk ve günahkarlık duyguları
7- Eşler arasındaki uyumsuzluk, evlilik içi sorun ve çatışmalar
8- Eşteki cinsel sorunlar
9- Cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyen Anksiyete ve Depresyon gibi psikiyatrik sorunlar.
10- Kişinin kendi bedeni ve cinsel organı ile ilgili olumsuz düşünce inanışları.

Cinsel İşlev Bozuklukları Organik Nedenleri 
1- Kardio-Vasküler hastalıklar
2- Nörolojik bozukluklar
3- Endokrinolojik Hastalıklar
4- Enfeksiyon hastalıkları
5- Genetik Hastalıklar(Cinsel organların yapısal bozuklukları)
İyi bir cinsel işlev için uygun eş uygun zaman ve uygun ortam  bulunmalıdır.