CİNSEL İŞLEVLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEN HASTALIKLAR

Cinsel İşlevi Etkileyen Hastalıklar

1- KARDİOVASKÜLER HASTALIĞKLAR
 Aterosklerotik hastalıklar, kalp yetmezliği

2- ÜROLOJİK HASTALIKLAR
Kronik böbrek yetmezliği, hidrosel, varikosel

3- HEPATİK HASTALIKLAR
Siroz

4- PULMONER HASTALIKLAR
Solunum yetmezlikleri

5- ENDOKRİN BOZUKLUKLAR
 Diabet,hipofiz-adorenal testis eksenindeki bozukluklar,akromegali,adrenalneoplaziler,hipertroidi

6- NÖROLOJİK HASTALIKLAR
Multipl skleroz,Parkinson,temporal lob epilepsisi,omurilik hastalıkları,merkezi sinir sistemi tümörleri,genel paraziler,periferik nöropati

7- ENTOKSİKASYONLAR
Kurşun, tarım ilaçları

8- İNFEKSİYON HASTALIKLARI
Elefantiyazis,kabakulak

9- GENEL DURUMU BOZAN SİSTEMİK HASTALIKLAR