CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNDA YAN ETKİSİ OLAN İLAÇLAR

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNDA YAN ETKİSİ BULUNAN İLAÇ VE MADDELERCİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNDA YAN ETKİSİ BULUNAN İLAÇ VE MADDELER

Diüretikler
Antidepressanlar
Psikotrop ilaçlar (Antipsikotikler,Antidepressanlar, hipnotik ilaçlar)

Anti ülser ilaçlar
Antihistamikler
Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
Kardiyolojide kullanılan ilaçlar
Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
Alkol ve uyuşturucu maddeler