CİNSEL BOZUKLUKLAR

Cinsel Bozukluklar

Tüm cinsel bozuklukları üç gruba ayırabiliriz.
1-PARAFİLİLER (CİNSEL SAPMALAR)
2-CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI
3-CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

1- PARAFİLİLER

Bir kişinin  cinsel açıdan uyarılabilmesi için çeşitli nesneler, eylemler içeren tekrarlayıcı ve yoğun dürtü, fantezi ve davranışlara gereksinim duymasıdır.

ÖRNEK: 
Egzibisyonizm: Teşhircilik
Fetişizm: Yalnızca belli nesnelerle uyarılabilme
Pedofili: Çocuklara yönelik cinsel ilgi
Zoofili: Hayvanlara yönelik cinsel ilgi
Nekrofili:Ölülere yönelik cinsel ilgi
Mazohizm:Acı çekerek uyarılabilme
Sadizm: Acı yaşatarak uyarılabilme

2- CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI (TRANSSEKSÜALİTE)

Kişinin kendi biyolojik cinsiyetini kabul etmemesi ondan rahatsızlık duymasıdır.Kendi cinsel organını reddeder, karşı cinsin kimliğine uygun tutum davranış ve rolleri benimser.Karşı cins gibi giyinir ve davranır.Bazı uygun vakalarda cinsiyet değiştirme operasyonu uygulanabilir.Ancak bu operasyon ciddi  bir psikolojik hazırlık ve psikoterapi sürecinden sonra hekimlerin onayı ve mahkeme kararı ile gerçekleşir.

3- CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Cinsel yanıt evrelerindeki cinsel istek, uyarılma ve orgazm aşamalarındaki aksamalardan kaynaklanmıştır.

Cinsel işlev bozuklukları multidisipliner bir alandır.Hem tanı hem tedavi açısından disiplinler arası bir işbirliği gerekmektedir. (Jinekoloji, üroloji, ndokrinoloji, psikiyatri)

Yapılan araştırmalar kadın ve erkeklerde her 3 kişiden birinin hayatlarının herhangi bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadıklarını ortaya koymuştur.

Cinsel İşlev Bozuklukları

1-Cinsel İstek ve arzu bozuklukları
2-Cinsel uyarılma bozuklukları 
3-Orgazmla ilgili bozukluklar(Anorgazmi) 
4-Cinsel ağrı bozuklukları(Vajinismus,Disparoni)
5-Psikiyatrik bozukluklara bağlı cinsel işlev bozuklukları (Depresyon,Anksiyete)
6-Başka tıbbi durumlara bağlı cinsel işlev bozuklukları(Diyabet, nörolojik hastalıklar, hormon bozuklukları)
7-Alkol ve madde kullanımına bağlı cinsel işlev bozuklukları

CİNSEL  İŞLEV BOZUKLUKLARININ PSİKOLOJİK NEDENLERİ

Cinsel işlev bozukluklarının hem bedensel (organik) hem de psikolojik nedenleri vardır.C.İ.B.in ortaya çıkmasında çok fazla psikolojik faktör rol oynar.
 -Erken çocukluk dönemine ait bilinçaltı çatışmalar
 -Çocukluk ve ergenlik dönemine ait psikoseksüel gelişim dönemlerindeki aksaklıklar
 -Yanlış öğrenilmiş cinsel davranışlar
 -Eksik ve yanlış cinsel bilgiler
 -Cinsellikle ilgili abartılı beklentiler
 -Geleneksel ve tutucu yetiştirilme biçimi
 -Utanma ,günahkarlık ve suçluluk duyguları
 -Eşler arasındaki uyumsuzluk ve iletişim sorunları
 -Depresyon ve anksiyete gibi cinsel yaşamı etkileyen psikolojitk sorunlar